Moció conjunta per a garantir la gratuïtat dels llibres de text en l’educació obligatòria.

Moció conjunta presentada pel Grup Municipal Compromís i el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarjó sol·licitant que PER A GARANTIR LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT EN L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA.

 

En Marc Estruch Morant en representació del grup municipal Compromís i Na Eva Llinares  Martínez en representació del grup municipal socialista d’este ajuntament, a l’empara del que preveu l’art. 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenten esta proposta de resolució per incloure en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nou Govern de la Generalitat ha presentat un Pla per a la gratuïtat dels llibres de text en l’educació obligatòria que posa a la nostra Comunitat de nou en el centre de les polítiques que cerquen solucionar els problemes reals dels ciutadans i ciutadanes.

Per a nosaltres l’educació és vital per a poder construir una nova Comunitat que siga capaç de crear riquesa i distribuir-la justament. L’educació és l’instrument que garanteix que el futur d’una societat puga contemplar-se amb esperança i positivitat.

Per açò pensem que l’educació no és una despesa. És una inversió directament en les persones, en capital humà, en igualtat. Totes les famílies podran rebre fins a 200 euros per cadascun dels seus fills i filles escolaritzats en l’educació obligatòria (Primària, ESO i FP Bàsica).

El Govern de la Generalitat entén que la gratuïtat dels llibres de text és un requisit imprescindible perquè la universalització de l’educació siga realment efectiva.

El President de la Generalitat i el seu govern estan des del primer minut del seu mandat apostant per projectes ambiciosos que tinguen la seua raó de ser, en la solució dels problemes concrets dels valencians i valencianes.

Sent conscient de la greu situació econòmica que travessa la Generalitat Valenciana, açò no serà impediment perquè s’adopten mesures que repercutisquen directament en les persones. Per a aconseguir este objectiu cal prioritzar despeses, millorar la gestió i treballar conjuntament totes les administracions públiques.

Amb la valenta decisió del Consell de la Generalitat s’està garantint la gratuïtat dels llibres de text a totes i tots els alumnes que cursen l’educació obligatòria a partir del curs escolar que s’inicia ara (2015-2016).

Ens vam comprometre amb els valencians i valencianes a la gratuïtat dels llibres de text, compromís que, gràcies a este ambiciós Pla, és ja una promesa complida.

Un Pla que té en la seua mateixa concepció un canvi important en la cultura de cooperació i col·laboració entre totes les administracions públiques: la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments treballant junts per a donar respostes a les necessitats de la ciutadania.

No hi ha millor destinació per als diners públics que gestiona qualsevol administració pública que el que va dirigit a garantir una millor educació i evitar que cap valencià o valenciana haja de deixar d’estudiar per motius econòmics.

Per tot açò elevem al Ple l’adopció dels següents,

ACORDS

  1. Este ajuntament manifesta la seua voluntat d’adherir-se al Pla del Consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes que cursen l’educació obligatòria del nostre municipi.
  2. Crear una comissió amb les AMPA i Centres Educatius del nostre municipi per a estudiar l’engegada del Pla XarxaLlibres.
  3. Adoptar els acords necessaris per a garantir la dotació pressupostària que corresponga a l’ajuntament.

 

                                                                       En Beniarjó a 23 de Setembre de 2015

 

Marc Estruch Morant                                                                                Eva Llinares Martínez

 

Al Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Beniarjó

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *