Moció conjunta contra l’homofòbia.

Moció conjunta presentada pel Grup Municipal Compromís i el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarjó Contra l’Homofòbia

 

En Marc Estruch Morant en representació del grup municipal Compromís i Na Eva Llinares  Martínez en representació del grup municipal socialista d’este ajuntament, a l’empara del que preveu l’art. 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenten esta proposta de resolució per incloure en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 28 de juny de 1968 es van produir diverses revoltes en Stonewall (EE.UU) per a denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTB+. Des de llavors, les organitzacions socials, commemoren a tot el món l’Orgull LGTB+, reivindicant els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

La LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en les aules, les llars, els centres d’oci i de treball, i fins i tot, a les administracions i serveis públics. Aquestes actituds són més acusades en temps de crisi econòmica, on els drets de totes les persones, i especialment, les més estigmatitzades socialment, trontollen constantment. De nou, aquest 28 de juny, és necessari un suport explícit a les demandes i necessitats de la població LGTB+.

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existisquen certs drets reconeguts a les persones LGTB+. Així mateix, cal reconéixer també l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, de les municipals a la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea, que tinguen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania. No s’ha de produir cap discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, perquè encara que s’han produït avanços importants, com la modificació el 2005 del Codi Civil per permetre el matrimoni igualitari i s’hagen aprovat lleis com l’anomenada “Llei d’identitat de gènere”, queda molt de camí per recórrer.

Per tot açò elevem al Ple l’adopció dels següents,

ACORDS

Realitzar una denúncia explícita contra l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, així com expressar un compromís concís d’engegada de mesures per a eradicar aquesta xacra social.

Com a mostra pública i visible al voltant de cada 28 de juny penjarem la bandera arc iris del moviment LGTB+.

         Engegar mesures des de l’ajuntament per promoure el respecte i eradicar aquesta xacra social, en especial de caràcter educatiu i utilitzarem en aquest sentit les iniciatives culturals i festives. Fomentar i recolzar actituds respectuoses en l’associacionisme de qualsevol àmbit.

         Reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la diversitat com a requisit mínim per a crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància i crear mecanismes efectius de detecció de violència i del seu tractament.

         Col·laborar activament, mitjançant polítiques públiques en la defensa de la diversitat familiar, lluitant contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies homoparentals, tant simbòlicament com materialment.

         Donar suport de manera activa a l’associacionisme LGTB+, especialment entre la joventut, així com atendre a les seues demandes i propostes de forma real i activa.

         Expressar un compromís efectiu contra les retallades socials, especialment la prevenció i el tractament del VIH/sida, i posar especial cura en la situació de les persones migrants, fent campanyes de prevenció i reivindicant la sanitat pública universal.

         Dotar als pressupostos municipals d’una partida per a la lluita contra la LGTBfòbia.

         Sol·licitar al Govern de l’Estat la despatolotgizació de les identitats transsexuals i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d’aquestes persones es vegen perjudicats.

         Sol·licitar al  Govern de la Generalitat i als grups polítics de les Corts Valencianes l’elaboració d’una llei valenciana contra l’LGTBfòbia.

De la present moció es donarà trasllat:

Al Govern de la Generalitat i als grups polítics de les Corts Valencianes.

A les Conselleries d’Educació, Cultura, Sanitat i Serveis Socials.

Als Ministeris d’Educació i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Al moviment associatiu LGTB+

 

                                                                       En Beniarjó a 23 de Setembre de 2015

 

Marc Estruch Morant                                                         Eva Llinares Martínez

 

Al Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Beniarjó

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *